کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/06
20:31
#فصلی #مارون مارون گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش 3 ماهه نخست شرکت در سال 1401 به مبلغ 9056 میلیارد تومان رسیده است. ...

#فصلی #مارونمارون گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه نخست شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۹۰۵۶ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ افت فصلی ۴ درصدی را داشته است.✅ لازم به توضیح است که شرکت در فصل نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۲۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0