تارگت بورس
1399/09/04
20:35
📊#کرازی_بروزرسانی 🔷امروز مجدد اجازه عبور سهم از محدوده اعلامی 2100 را به سهم ندادند و با عرضه های آبشاری سهم را کنترول کردند اما سهم هر چه در ...

📊#کرازی_بروزرسانی🔷امروز مجدد اجازه عبور سهم از محدوده اعلامی ۲۱۰۰ را به سهم ندادند و با عرضه های آبشاری سهم را کنترول کردند اماسهم هر چه در محدوده ۱۸۰۰-۲۰۰۰ حجم بخورد با قدرت بیشتری راه صعود خود را هموار خواهد ساخت
همچنان در سبد نگهداری خواهیم کرد
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۴ آذر ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0