بورس امروز
1399/09/03
18:47
‌‌❇ انجام معاملات الگوریتمی تخلف است / افزایش دامنه نوسان از طرف سازمان بورس مطرح نشده است 🔹محسن خدابخش در خصوص شایعه افزایش دامنه نوسان گفت: از ط...

❇ انجام معاملات الگوریتمی تخلف است / افزایش دامنه نوسان از طرف سازمان بورس مطرح نشده است🔹محسن خدابخش در خصوص شایعه افزایش دامنه نوسان گفت: از طرف سازمان بورس، شرکت بورس و نیز فرابورس پیشنهادی در جهت افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است و همچنین انجام معاملات الگوریتمی را به جز در موارد خاصی تخلف عنوان کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0