کدال۳۶۰
1399/08/18
14:09
#کپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاح...

#کپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت کاشی پارس
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۴:۰۹:۴۹ (۶۹۰۱۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0