نوآوران امین
1399/08/29
12:57
شیشه قزوین (#کقزوی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۸.۵ درصدی فروش مه...

شیشه قزوین (#کقزوی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۸.۵ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵.۸۷ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۲۹.۰۴ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0