نوآوران امین
1399/11/05
00:20
????? ???? (#?????) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) ????? ?????? ?????? ???? ۱ ???? ????? ?? ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (...

????? ???? (#?????)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) ????? ?????? ?????? ???? ۱ ???? ????? ?? ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۵.۷۵) درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۳.۳۱ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۸۷.۲۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0