کامودیتی Commodities
1399/08/10
23:43
#فولاد #قیمت_دستوری خبر خوب اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از ارایه گزارش در صحن مجلس و دریافت نقطه نظرات جامعه و نمایندگان، در حال تدوین پیش...

#فولاد #قیمت_دستوریخبر خوب اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از ارایه گزارش در صحن مجلس و دریافت نقطه نظرات جامعه و نمایندگان، در حال تدوین پیشنویس "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد " با انجام اصلاحات کارشناسی بشرح زیر است:۱- سقف رقابت در ویرایش جدید حذف شده است (لغو #قیمت_دستوری)۲- محدودیت زمان صادرات فولاد پس از عرضه در #بورس_کالا از ۱ ماه به ۶ ماه افزایش دارد۳- حذف بند مربوط به لغو معافیت مالیاتی فولادسازان نیز در دستور کار فردا ساعت ۱۳.۳۰ کمیسیون صنایع و معادن است#کامودیتی حذف موضوع #قیمت_دستوری خبر خوبی برای فعالان بازار و حوزه تولید است! این موضوع مورد تاکید قانون #برنامه_ششم نیز میباشد که برای تغییر آن، نیاز به دو-سوم رای نمایندگان است که به نظر ما، بعید است مصوب شود 😉


@Commoditiesانتهای خبر

0
0