سهم گلچین
1401/01/30
12:07
#قلرست تعداد سهام 400 میلیون سهم شناور 80 میلیون سهم در دو روز اخیر 10 درصد شناور سهم دست به دست شده در محدوده 2000

#قلرست


تعداد سهام ۴۰۰ میلیون سهم شناور ۸۰ میلیون سهم


در دو روز اخیر ۱۰ درصد شناور سهم دست به دست شده در محدوده ۲۰۰۰انتهای خبر

0
0