نوآوران امین
1399/08/12
09:40
کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) (#بکام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) سال...

کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) (#بکام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۵۷.۴ درصدی فروش شهریور ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۵۵.۱۶ درصدی فروش شهریور ۱۳۹۹ در مقایسه با شهریور ۱۳۹۸


✅رشد ۲۶۸.۹ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0