بورس امروز
1400/04/13
09:00
📌 سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید 🔹نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت. 🆔

📌 سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید🔹نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.🆔انتهای خبر

0
0