همفکران
1401/03/03
09:39
#نبض_بازار 📈برخلاف روز گذشته، امروز شاهد معاملاتی متعادل تر و مثبت تر در بازار سهام هستیم. اگرچه همچنان تعداد نمادهای منفی بیشتر از مثبت هاست ولی...

#نبض_بازار


📈برخلاف روز گذشته، امروز شاهد معاملاتی متعادل تر و مثبت تر در بازار سهام هستیم. اگرچه همچنان تعداد نمادهای منفی بیشتر از مثبت هاست ولی بهبود تقاضا در بزرگان مشهود است و فشار فروشی در کلیت بازار به چشم نمی خورد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0