تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
09:50
#کحافظ در گروه کاشی و سرامیک سقف زده است و در یک موج انگیزشی به سمت هدف ۲۹۰۰ تومان حرکت می کند.👆✔️ #نبض_بازار

#کحافظ در گروه کاشی و سرامیک سقف زده است و در یک موج انگیزشی به سمت هدف ۲۹۰۰ تومان حرکت می کند.👆✔️#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0