بورس۲۴
1401/02/11
10:36
دلیل افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی «توریل»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت توکا ریل توضیحاتی در خصوص افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل ارائه داد.

دلیل افزایش 75 درصدی سود عملیاتی «توریل»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت توکا ریل توضیحاتی در خصوص افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل ارائه داد.شرکت بیان نمود عمده دلیل سود عملیاتی افزایش ۴۶ درصدی نرخ درصدی نرخ حق مالکانه قرارداد حمل ریلی شرکت فولاد مبارکه از تاریخ ۱۴۰۰.۷.۱ بوده که افشای آن طی نامه شماره ۱۴۸۷۷_۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۸ انجام شده است.


توریل
انتهای خبر

0
0