تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/16
11:44
#شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون را عبور داده است و بنظر یک #پولبک به این محدوده خواهد داشت که جای نگرانی ندارد! @CMA_investment

#شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون را عبور داده است و بنظر یک #پولبک به این محدوده خواهد داشت که جای نگرانی ندارد!@CMA_investmentانتهای خبر

0
0