همفکران
1400/01/08
09:31
#نبض_بازار 📈در گروه فلزات اساسی شاهد افت حداکثری و شکل گیری صفوف فروش بروی عمده نمادهای این گروه در این دقایق هستیم.

#نبض_بازار


📈در گروه فلزات اساسی شاهد افت حداکثری و شکل گیری صفوف فروش بروی عمده نمادهای این گروه در این دقایق هستیم.انتهای خبر

0
0