نوآوران امین
1399/12/05
09:56
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ✅اف...

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱✅افزایش ۱۳۶.۳۷ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۴۷.۳۱ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۱۹.۶۸ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0