بتاسهم
1399/09/06
22:11
تراز #وکار هم در ابان مثبت بود با 3108 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 2344 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده . در مجموع 8 ماهه نیز 2309 میلیارد...

تراز #وکار هم در ابان مثبت بود با ۳۱۰۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۳۴۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده . در مجموع ۸ ماهه نیز ۲۳۰۹ میلیارد ریال تراز مثبت است


انتهای خبر

0
0