کدال۳۶۰
1400/01/08
10:56
#وسهرمز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذار...

#وسهرمز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسهرمز با سرمایه ثبت شده ۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۸۵,۵۴۶ میلیون ریال درآمد داشته است.▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۸۵,۵۱۳,۴۰۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۲٪ به مبلغ ۹۵,۶۷۸,۲۰۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۰:۵۶:۲۲ (۷۳۲۰۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0