کدال۳۶۰
1399/08/28
08:54
#شپلی شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطل...

#شپلی


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مغایرت های موجود در ثبت واحد مالی و فروش های صورت به استحضار می رساند مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه سرکار خانم زارع با سلام و احترام بپیوست پاسخ هییت محترم اجرایی در خصوص ابهامات مطروحه در نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ هییت مدیره تقدیم حضور سهامداران محترم و جنابعالی می گردد. همچنین با توجه به عدم رفع ابعامات در پاسخ هییت محترم اجرایی، طرح مجدد درخواست هییت مدیره در خصوص مغایرت های مطروحه نیز تقدیم می گردد. قبلا از همکاری شما سپاسگزارم. با تشکر مهدی علی دوستی عضو هییت مدیره و سرپرست🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۰۸:۵۴:۵۲ (۶۹۳۳۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0