تکنیکال ثنایی
1399/08/10
13:01
#قثابت.چند روزی صف خرید است ولی در باطن سهم روندی مشاهده نمی شود.اگر قصد خرید این سهم را دارید اجازه بدید بالای مقاومت 9300تثبیت شود بعد اقدام به خ...

#قثابت.چند روزی صف خرید است ولی در باطن سهم روندی مشاهده نمی شود.اگر قصد خرید این سهم را دارید اجازه بدید بالای مقاومت ۹۳۰۰تثبیت شود بعد اقدام به خرید کنید البه با رعایت مدیریت سرمایه.در صورت افت احتمالی قیمت خرید در قیمت های پایین تر جذابتر خواهد بود.


۹۹.۰۸.۱۰انتهای خبر

0
0