کدال۳۶۰
1399/09/05
16:44
#قزوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت کارخانجات قند قزوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 696,916 میلیون...

#قزوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت کارخانجات قند قزوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۶۹۶,۹۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴۰٪ افزایش داشته است.▪️«قزوین» با سرمایه ثبت شده ۳۳۰,۱۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۴۷۸,۲۶۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۶:۴۴:۵۷ (۶۹۷۵۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0