یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/09/05
21:54
مارادونا مدتی که به خاطر افسردگی بعد از ترک اعتیاد تو بیمارستان روانی بستری بود وقتی داشت مرخص میشد گفت:«اینجا آدم های زیادی هستند که همه دیوونه ان...

مارادونا مدتی که به خاطر افسردگی بعد از ترک اعتیاد تو بیمارستان روانی بستری بود وقتی داشت مرخص میشد گفت:«اینجا آدم های زیادی هستند که همه دیوونه اند.یکی میگفت من چگوارا هستم و همه باور میکردند یکی دیگر میگفت من گاندی هستم و همه باز باور میکردند ولی وقتی من به انها میگفتم که من مارادونا هستم همه مرا مسخره میکردند و به من میخندیدن و میگفتن:«هیچوقت،هیچکسی مارادونا نمیشه...


و من از مردم خجالت میکشیدم که چه به سر خودم آورده ام....انتهای خبر

0
0