کانال افزایش سرمایه
1401/03/10
11:21
👆👈#اعتلا #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 0 میلیون ریال 🔰 درصد افزایش سرمایه : 0% ...

👆👈#اعتلا #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۰٪📅 تاریخ ثبت :
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۰:۳۳:۰۴مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0