وفابورس
1399/08/11
22:43
خروجی فیلترها برای برسی ارسال میشه و اگه خرید کردید نوسان گیری کنید و با سهم نمونید تا اینکه تکلیف شاخص کل مشخص بشه

خروجی فیلترها برای برسی ارسال میشه و اگه خرید کردید نوسان گیری کنید و با سهم نمونید تا اینکه تکلیف شاخص کل مشخص بشه


انتهای خبر

0
0