اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/04
12:32
#سدشت آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت صنایع سیمان دشتستان ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#سدشت


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت صنایع سیمان دشتستان
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0