کارگزاری آبان
1399/09/23
12:40
📊#وبانک اطلاعیه 99/09/23 *سرمایه گذاری بانک ملی ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#وبانک


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۳


*سرمایه گذاری بانک ملی ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0