بورس۲۴
1401/01/31
19:16
پرونده سال ۱۴۰۰ «وبشهر» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی ۶۵۹ میلیارد تومانی شناسایی نمود.

پرونده سال 1400 «وبشهر» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی ۶۵۹ میلیارد تومانی شناسایی نمود که از این رقم ۴۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به درآمد سود سهام بوده است.


وبشهر در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۶۳۵ میلیارد تومان شناسایی نمود. هم چنین سود هر سهم این شرکت به ۴۲۳ ریال رسید.


نکته مثبت دیگر در گزارش این شرکت شناسایی درآمد متفرقه ۱۲ میلیارد تومانی در پروسه زمانی ذکر شده می باشد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان ۱۴ میلیارد تومانی محقق کرده بود.


وبشهر 1400 12 ماهه
انتهای خبر

0
0