مبین تحلیل
1399/09/04
09:35
📌#ذوب 🔸سبز پوش شدن ذوب شاید امیدی برای گروه فلزات اساسی باشد. ➖➖➖➖➖➖➖

📌#ذوب


🔸سبز پوش شدن ذوب شاید امیدی برای گروه فلزات اساسی باشد.


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0