آریاسهم
1399/09/23
10:09
‍ تحلیل تکنیکال #شاخص_کل: شرایط مثبت بازار در روز گذشته هم ادامه داشت و شاخص نسبت به مقاومت زمانی که در انتهای هفته قبل بود واکنش منفی نشان نداد. ...

تحلیل تکنیکال #شاخص_کل:شرایط مثبت بازار در روز گذشته هم ادامه داشت و شاخص نسبت به مقاومت زمانی که در انتهای هفته قبل بود واکنش منفی نشان نداد. با این حال در خیلی از سهم‌ها نمی‌توان اقدام به ورود کرد چراکه رشد مناسبی را در ماه اخیر انجام داده‌اند. ولی سهم‌های کوچک زیادی هم می‌توان پیدا کرد که هنوز اصلاح مثبت خود را انجام نداده و لذا گزینه‌های ورود هنوز در بازار زیاد می‌باشند.🔗 جزییات بیشترانتهای خبر

0
0