ایبنا
1399/09/17
23:12
📌دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری: /۲ 🔸بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی دهد به دلیل اینکه به م...

📌دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری: /۲🔸بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی دهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز و سرمایه از کشور است بنابراین منشا ارز باید مشخص باشد.🔹مقایسه ۸۷ ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولت‌های قبلی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت علیرغم تحریم و فشارهای ارزی افزایش نیافته است.🔸رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا مهر ۹۹ معادل ۸۳ درصد بوده است. از ابتدای سال تا امروز رشد پایه پولی ۱.۵ درصد بوده است.🔹بانک مرکزی از ابتدای سال اجازه پولی شدن کسری بودجه را نداده و مقاومت کرده است.🔸بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه بوده است.

انتهای خبر

0
0