پارسیس تحلیل
1399/11/12
19:54
#فوری #کرازی اولین پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ را بر روی کدال منتشر کرد. ۱۸۲۵ ریال سود به ازای هر سهم کانال تحلیلی پارسیس

#فوری#کرازی اولین پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ را بر روی کدال منتشر کرد.۱۸۲۵ ریال سود به ازای هر سهمکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0