کدال۳۶۰
1399/08/28
11:25
#وتجارت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت بانک تجارت 1399-08-28 11:25:23 (693371) ➖➖➖...

#وتجارت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت بانک تجارت
۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۱:۲۵:۲۳ (۶۹۳۳۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0