همفکران
1399/09/23
08:55
#خبرهای_موثر 📌بازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومان محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره...

#خبرهای_موثر


📌بازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومانمحمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره نویسی صندوق دارا یکم حاصل شد، ۲۹۵ میلیارد تومان به مسیله بازار گردانی اختصاص یافت.انتهای خبر

0
0