کدال۳۶۰
1399/11/13
17:14
#بکاب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع جوشکاب يزد - نماد: بکاب 1399-11-13 17:14:48 (718...

#بکاب


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد - نماد: بکاب۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۷:۱۴:۴۸ (۷۱۸۹۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0