نبسا
1399/08/21
12:49
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/21" سایر گروهها 22% | خودرو 23% بانكها 11% | فلزات اساسي 10% شيميايي 8% | ف...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱"


سایر گروهها ۲۲٪ | خودرو ۲۳٪


بانکها ۱۱٪ | فلزات اساسی ۱۰٪


شیمیایی ۸٪ | فراورده نفتی ۸٪


حمل و نقل ۵٪ | انبوه سازی ۴٪


اداره بازارهای مالی ۴٪ | سرمایه گذاریها ۳٪


سیمان ۳٪ |

انتهای خبر

0
0