کارگزاری آبان
1399/09/16
13:15
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 2.53 میلیارد سهم وتجارت 1.38 میلیارد سهم وپارس 737.3 میلیون سهم وبصادر 532.7 میلیون سهم وبملت 425.6 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۲.۵۳ میلیارد سهم


وتجارت ۱.۳۸ میلیارد سهم


وپارس ۷۳۷.۳ میلیون سهم


وبصادر ۵۳۲.۷ میلیون سهم


وبملت ۴۲۵.۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0