بورس۲۴
1401/02/18
17:11
«حاسا» تصمیم به افزایش سرمایه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آسیا سیر اراس اعلام نمود در خصوص افزایش سرمایه شرکت شفاف سازی نمود.

«حاسا» تصمیم به افزایش سرمایه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آسیا سیر اراس اعلام نمود پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر افزایش سرمایه به استحضار می رساند پیش بینی می گردد تامین منابع مورد نیاز جهت افزایش سرمایه مطرح شده بخشی از محل سود انباشته (جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی) و بخشی از محل تامین منابع مالی توسط سهامدار عمده جهت خرید واگنهای مورد اشاره صورت پذیرد که موارد مذکور در دست بررسی و مطالعه می باشد و پس از تایید نهایی توسط هیئت مدیره این شرکت و هلدینگ محترم توکاریل نسبت به شفاف سازی و اطلاع رسانی مجدد اقدام خواهد شد .

حاسا
انتهای خبر

0
0