سهام سودآور
1399/08/12
13:33
نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس با امضای 80 نفر از نمایندگان خبر داد. جالب...

نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس با امضای ۸۰ نفر از نمایندگان خبر داد.



جالب اینجا که احمد نادری در اول آبان نیز در صفحه شخصی اش همین خبر «استیضاح وزیر اقتصاد» را توییت زده بود!

انتهای خبر

0
0