کارگزاری آبان
1399/10/29
10:35
📊#فرآور اطلاعیه 99/10/29 *فرآوري مواد معدني ايران* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 930 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 263 درصد افزایش سود نسبت...

📊#فرآور


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*فرآوری مواد معدنی ایران*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۳۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۲۶۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0