کافه بورس
1399/09/17
12:29
ارزش معاملات حوالی 25هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی است..

ارزش معاملات حوالی ۲۵هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی است..


انتهای خبر

0
0