همفکران
1401/03/30
14:48
#کدال #شفاف_سازی #تمحرکه 📌عدم امکان تهیه تضامین بانکی جهت عقد قرارداد با عنایت به این که انعقاد قرارداد ساخت درایو و ستون پروژه K125منوط به تهی...

#کدال


#شفاف_سازی


#تمحرکه📌عدم امکان تهیه تضامین بانکی جهت عقد قراردادبا عنایت به این که انعقاد قرارداد ساخت درایو و ستون پروژه K۱۲۵منوط به تهیه تضامین بانکی بوده است و نظر به این که شرکت بخاطر مشکلات موجود موفق به تهیه ضمانت نامه بانکی نشده به همین منظور قرارداد مذکور منعقد نگردید. لازم به ذکر است موضوع رفع موانع تهیه ضمانت نامه در دستور کار فوری شرکت بوده انشالله به زودی با مرتفع شدن موانع تهیه تضامین بانکی ، موضوع به سهامداران محترم اطلاع رسانی می گردد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0