همفکران
1401/05/30
13:47
#خبرهای_موثر 📌دور دوم سفرهای استانی به زودی آغاز خواهد شد؛ در مذاکرات از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخو...

#خبرهای_موثر📌 دور دوم سفرهای استانی به زودی آغاز خواهد شد؛ در مذاکرات از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمددر هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد.سفرهای استانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0