آواتحلیل
1399/09/23
09:41
#تحلیل_تکنیکال محدوده 1650-1750 تومان مقاومت مهمی برای #فولاد خواهد بود ...

#تحلیل_تکنیکال


محدوده ۱۶۵۰-۱۷۵۰ تومان مقاومت مهمی برای #فولاد خواهد بود ...انتهای خبر

0
0