آواتحلیل
1400/01/08
10:57
#بررسی_گزارش_کدال #فاسمین ✅ شرکت کالسیمین در اسفند ماه گزارش مناسبی را ارائه نداد این شرکت که در بهمن ماه 216 میلیارد تومان فروش داشته در اسفند ما...

#بررسی_گزارش_کدال #فاسمین✅ شرکت کالسیمین در اسفند ماه گزارش مناسبی را ارائه نداد این شرکت که در بهمن ماه ۲۱۶ میلیارد تومان فروش داشته در اسفند ماه تنها ۱ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است.✅ فاسمین در این ماه ۲۴۰ تن شمش روی داخلی با نرخ ۶۱ میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رسانده است.✅ در نهایت در سال مالی ۹۹، ۱۶۵۲ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷۴۹ میلیارد تومان بوده است(رشد ۱۲۰ درصدی)📉 قیمت سهم ۱۸۱۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۰ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0