بتاسهم
1401/02/31
11:03
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنعتي بوتان(لبوتان)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بمنظور تصميم گيري در خصوص...

به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های گروه صنعتی بوتان(لبوتان)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام)، سیمان خوزستان(سخوز)، صنایع خاک چینی ایران(کخاک)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده،حق تقدم استفاده نشده شرکت صنایع خاک چینی ایران(کخاکح) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف خواهند شد


انتهای خبر

0
0