پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
13:44
نماینده مجلس: 🔹اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند معایب خود را رفع کنند، احتمال خرید یک پلتفرم قوی خارجی وجود دارد جزئیات در👇👇 https://www.entekhab.ir/0...

نماینده مجلس:


🔹اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند معایب خود را رفع کنند، احتمال خرید یک پلتفرم قوی خارجی وجود داردجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶s


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0