کارگزاری آبان
1401/02/31
08:08
📊#خاهن اطلاعیه 1401/02/28 *آهنگری تراکتور سازی ایران* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۶ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 5 ...

📊#خاهن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸


*آهنگری تراکتور سازی ایران*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0