سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/05
21:21
صنایعی که کمترین سود (بیشترین ضرر) در سه ماه پاییز ایجاد کردند 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۲۱:۲۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد...

صنایعی که کمترین سود


(بیشترین ضرر) در سه ماه پاییز ایجاد کردند🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۲۱:۲۱


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0