پارسیس تحلیل
1401/01/12
23:00
#خالص_ارزش_دارایی #شوینده ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده نگاهی به NAV شوینده 🔗برای مشاهده ...
انتهای خبر

0
0