کامودیتی Commodities
1399/08/29
01:41
#بورس #داوجونز 1.16%-🔻👈29364 جهت اطلاع اعضای محترم، با نزدیک شدن شاخص سهام داوجونز آمریکا به مرز 30 هزار ... نسبت P/E بورس به مرز 24.6 رسیده که ب...

#بورس #داوجونز ۱.۱۶٪-🔻👈۲۹۳۶۴جهت اطلاع اعضای محترم، با نزدیک شدن شاخص سهام داوجونز آمریکا به مرز ۳۰ هزار ... نسبت P/E بورس به مرز ۲۴.۶ رسیده که بالاترین رقم ۲۰ سال اخیر است 👈 این رقم در ابتدای شروع #کرونا در ماه مارس امسال به محدوده ۱۳ رسیده بودمزید اطلاع، نسبت P/E امروز بازار سرمایه #ایران =۱۶.۹۲ میباشدP/E ratio of Dow Jones jumps to ۲۵, the highest level in almost ۲ decades as the iconic benchmark index on its way to ۳۰k @Commoditiesانتهای خبر

0
0